Produkty

GSM hlásiče a komunikátory

Našim klientom ponúkame do pozornosti komunikačné GSM zariadenia pre Vašu domácnosť, kanceláriu, budovu, technologické zariadenia alebo kontrolované otváranie rampy na parkovisko.
Disponujete tak možnosťou kontroly, ovládania a spätného hlásenia o stave príslušného zariadenia pomocou jedného alebo viacerých Vami určených telefónnych čísel, a to úplne zadarmo, iba formou prezvonenia.
Všetky ostatné telefónne čísla, okrem Vami zadaných, zariadenie neakceptuje.

Výroba rozvádzačov pre elektrotechniku

Zákazníkom ponúkame taktiež spoluprácu v oblasti návrhu, projektu, výroby, kompletizácie a renovácie elektrických rozvádzačov pre domové inštalácie, automatizované systémy riadenia, systémy merania a regulácie. Tieto rozvádzače sú osádzané kvalitnými prvkami svetových výrobcov, no v rámci ponuky taktiež akceptujeme individuálne požiadavky zákazníka, na základe ktorých následne prebieha realizácia.

Realizácia elektroinštalačných rozvodov

Spolupracujeme aj pri realizácií klasických aj moderných elektroinštalačných rozvodov, inteligentných systémov budov, systémov automatizácie, merania a regulácie a nosných káblových systémov. Samozrejmosťou je individuálny prístup k zákazníkom, kompletné dodávky a montáž na kľúč.

Programovateľné automaty pre priemysel

V oblasti priemyselnej automatizácie realizujeme spoluprácu vďaka ľahko programovateľných systémov riadenia s možnosťou vizualizácie a ovládania cez grafický dotykový panel, vzdialeného online monitoringu prebiehajúcich procesov, vyhodnocovania, uchovávania a zálohovania potrebných údajov. Špecialisti firmy REGOTECH Vám radi a ochotne pomôžu pri riešení automatizácie pre Vaše aplikácie.

Kartička - ušetrí energiu a náklady

Do pozornosti dávame identifikačný a prístupový kartový systém, ktorý Vám pomôže ušetriť náklady na prevádzku hotela, penziónu alebo inej budovy. Tento kartový systém pracuje v troch základných režimoch, a to Útlm > Komfort > Stand By, s možnosťou rozšíreného nastavenia pre rôzne podmienky ich práce. Spojením kartičkového systému, elektrických rozvodov a systému pre zabezpečenie tepelnej pohody je tak možné vytvoriť aplikáciu, ktorá zvýši efektivitu využívania energie a ušetrí prostriedky vynaložené na jej zabezpečenie.

LED osvetlenie

U nás si môžete vybrať typ osvetlenia, no dokonca aj jeho farbu a intenzitu. Ponúkame dodávku a inštaláciu LED svetelných bodových, pásových a iných zdrojov podľa Vášho výberu so širokými možnosťami využitia v exteriéri i interiéri a výberom spôsobu ich riadenia. V každom smere sme otvorení Vašim predstavám o svetle a radi Vám na základe Vašich požiadaviek vyjdeme v ústrety.

Riadiace systémy

V neposlednom rade ponúkame riadiace systémy v oblasti merania a regulácie pre technologické zariadenia chladenia, klimatizácie, vykurovania a vetrania.